Hva er sommer/nattkjøling?

Aggregatet øker til viftenivå ”Max» eller satt «Boost» nivå når de angitte parameterne er nådd som vanligvis vil være om kvelden/natten.

Jeg opplever et unormalt høyt støynivå fra aggregatet

For å identifisere støykilden kan du gjøre en omstart av aggregatet med åpen luke. Det finnes tre motorer i aggregatet som starter i en bestemt rekkefølge. Først starter rotormotoren, deretter avtrekksmotoren og til slutt ca 6 min senere starter tilluftsmotoren (total oppstartstid er ca 15 min).

Hvor ofte skal jeg bytte filter på HERU?

Filteret skal byttes minimum 1 gang i året, men dette avhenger av hvor mye støv og partikler filteret blir utsatt for. Eksempel kan være dyrkbar mark, industri eller annen forurensning – da bør det byttes oftere.

Go to Top