Instruksjoner for oppdatering av programvaren i IQC Display og HERU finnes på vår hjemmeside: www.ostberg.com/updates