Hur kopplar jag ihop IQC display med min HERU ?

I Displayen gå till ”Service” använd koden 1199 och sedan till ”Enhetsparning”. I ”Enhetsparning” så trycker du på ”Sök efter enhet (40 Sec)” stäng därefter av strömmen till ditt aggregat och slå på strömmen igen för att få aggregatet att söka efter display.

Till toppen