Aggregatet øker til viftenivå ”Max» eller satt «Boost» nivå når de angitte parameterne er nådd som vanligvis vil være om kvelden/natten.