For å identifisere støykilden kan du gjøre en omstart av aggregatet med åpen luke. Det finnes tre motorer i aggregatet som starter i en bestemt rekkefølge. Først starter rotormotoren, deretter avtrekksmotoren og til slutt ca 6 min senere starter tilluftsmotoren (total oppstartstid er ca 15 min).