En overopphetningsalarm kan utløses om man bytter fra normal drift til «borte modus» fordi den plutselig lavere gjennomstrømning kanskje ikke klarer å fjerne den varmen som varmeapparatet produserer. Kontroller at filtrene ikke er tette og forårsaker lavere gjennomstrømming fra det elektriske varmeapparatet.