Filteret skal byttes minimum 1 gang i året, men dette avhenger av hvor mye støv og partikler filteret blir utsatt for. Eksempel kan være dyrkbar mark, industri eller annen forurensning – da bør det byttes oftere.