Minst 1 gång per år, men det är beroende på hur ”smutsig” miljö du har där du bor (tex bor du bredvid en åker som brukas kan du kanske behöva byta filter oftare ).