Vad är Sommar/Nattkyla?

Aggregatet ökar till fläktläge ”Max” eller inställt ”Boost” läge då de satta parametrarna uppfylls vilket oftast kommer att vara under kvällar/nätter

Mitt aggregat indikerar problem med värmaren Tex. Överhettning!

Ett överhettningslarm kan uppstå då man hoppar från normal drift till ”borta läge” då det plötsliga lägre flödet kanske inte klarar att transportera bort den värme som värmaren alstrade vid den tidpunkten, Kontrollera så att dina filter inte är igensatta och orsakar ett lägre flöde över elvärmaren.

Hur använder jag er HERU IQ App?

Säkerställ att aggregatet är kopplat till internet. Aggregatet kan anslutas direkt med Ethernet CAT 5/CAT 6 kabel till befintlig Ethernet port på aggregatet (aggregatet har ej inbyggt WIFI). Ladda sedan ned HERU IQ App från: Apple App Store: https://apps.apple.com/se/app/heru-iq/id1496351345 Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=se.ostberg.heruiq&hl=sv&gl=USinstruktionerna Följ sedan instruktionerna i Appen

Hur kopplar jag ihop IQC display med min HERU ?

I Displayen gå till ”Service” använd koden 1199 och sedan till ”Enhetsparning”. I ”Enhetsparning” så trycker du på ”Sök efter enhet (40 Sec)” stäng därefter av strömmen till ditt aggregat och slå på strömmen igen för att få aggregatet att söka efter display.

Till toppen