För att identifiera källan till ljudet så kan du starta om aggregatet med luckan öppen. Det finns tre st motorer i aggregatet som startar i specifik följd. Först startar Rotormotorn sedan startar Frånluftsmotorn och ca 6 min senare startar Tilluftsmotorn (total uppstarts tid Ca 15 min)