Vähintään kerran vuodessa, riippuen siitä kuinka ”likaisessa” ympäristössä asutaan (esim. jos asutaan viljelyksessä käytössä olevan pellon vierellä, tällöin suodatinvaihto on tehtävä useammin).