Vad är Sommar/Nattkyla?

Aggregatet ökar till fläktläge ”Max” eller inställt ”Boost” läge då de satta parametrarna uppfylls vilket oftast kommer att vara under kvällar/nätter

Mitt aggregat indikerar problem med värmaren Tex. Överhettning!

Ett överhettningslarm kan uppstå då man hoppar från normal drift till ”borta läge” då det plötsliga lägre flödet kanske inte klarar att transportera bort den värme som värmaren alstrade vid den tidpunkten, Kontrollera så att dina filter inte är igensatta och orsakar ett lägre flöde över elvärmaren.

Till toppen