Hur använder jag er HERU IQ App?

Säkerställ att aggregatet är kopplat till internet. Aggregatet kan anslutas direkt med Ethernet CAT 5/CAT 6 kabel till befintlig Ethernet port på aggregatet (aggregatet har ej inbyggt WIFI). Ladda sedan ned HERU IQ App från: Apple App Store: https://apps.apple.com/se/app/heru-iq/id1496351345 Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=se.ostberg.heruiq&hl=sv&gl=USinstruktionerna Följ sedan instruktionerna i Appen