Siirry näytöllä valikossa kohtaan ”Huolto”, näppäile koodi 1199 ja sitten kohtaan ”Laiteparin muodostus”. Paina ”Laitteen haku (40s)”, katkaise virta koneelta ja kytke virta uudelleen, tällöin kone etsii näytön uudelleen.